الجوع كافر ..

الجوع كافر ..

فيروز 
#فيروز 
صرلي شي مية سنه عم ألف عناوين مش معروفه لمين ..

فيروز
#فيروز
صرلي شي مية سنه عم ألف عناوين مش معروفه لمين ..

#syria #damascus #damas #sham #شام #سوريا #دمشق

#syria #damascus #damas #sham #شام #سوريا #دمشق

alan3n:

،
جوعٌ تزاحمَ في المَرايا ،
لمّا الرّغيف نسيَ ضحكته !
والكونُ التفّ بضجيجٍ صاخبٍ ،
لمّا توجّعت أمتنا !
والأرضُ باتتْ تشتُمنا ،
لمّا تركنا الرّصاص يتراقص على جسدِ طفولتنا !
زادَ البكاءُ، جمحَ الخُذلان !
ناشدتْ الأدمعَ، وازداد ذاتَ الضّجيج !
أغلقت الإنسانيّةُ معاقِلها، دوّى هديرَ المدافع،
تلّوى المظلومينَ ألماً، استشاطَ الشيطانُ فرحاً، ووقفَ الضّميرُ مُتأمِّلاً تجاعيدهُـ ..!

،

ذاكَ هو وجع الأوطانِ !
وتلكَ هي الإنسانيّة المُعدَمةِ !

..
حرف : عَنانَ السَّماءِ

alan3n:

،
جوعٌ تزاحمَ في المَرايا ،
لمّا الرّغيف نسيَ ضحكته !
والكونُ التفّ بضجيجٍ صاخبٍ ،
لمّا توجّعت أمتنا !
والأرضُ باتتْ تشتُمنا ،
لمّا تركنا الرّصاص يتراقص على جسدِ طفولتنا !
زادَ البكاءُ، جمحَ الخُذلان !
ناشدتْ الأدمعَ، وازداد ذاتَ الضّجيج !
أغلقت الإنسانيّةُ معاقِلها، دوّى هديرَ المدافع،
تلّوى المظلومينَ ألماً، استشاطَ الشيطانُ فرحاً، ووقفَ الضّميرُ مُتأمِّلاً تجاعيدهُـ ..!

،

ذاكَ هو وجع الأوطانِ !
وتلكَ هي الإنسانيّة المُعدَمةِ !

..
حرف : عَنانَ السَّماءِ

awkwardsituationist:

to mark world theatre day, held on march 27, one hundred young syrians from jordan’s zaatari refugee camp acted in an adapted production of king lear. the play — which tells a story of exile, of a ruler losing touch with reality, and of a land divided by rival groups — was directed was nawar bulbul (third photo), a popular syrian actor who fled his country after appearing in anti government protests.

"i wanted to show that these children are not worthless …that they have something real to contribute." he said. “the show is meant to bring back laughter, joy and humanity” and "help [the children] express themselves." the kids — all under the age of fifteen — were actively involved in the costuming, for example.

many of the children cried when they heard the applause of onlookers at the play’s end. said one child, “i do not feel lonely any more in this place.” their parents described the project as a rare point of light in a bleak camp existence. after the show, they boasted of their children’s talent.

the production, months in the planning, was also meant to help counteract the effects of a war that has caused young syrians to miss vital years of education. about 60,000 of the refugees at the zaatari camp are younger than eighteen, and fewer than a quarter regularly attend school. many fear the war is creating a lost generation of children.

photos are by warrick page for the new york times and jared kohler for unhcr. for more on syria’s refugee crisis, see #withsyria, care international, oxfam syria crisis appeal, human care syria and free syrian voices

(it’s interesting to note that shakespeare actually mentions the city of aleppo in mabeth, which serves as a reminder that syria is one of our oldest centers of civilization.)

#lina_shamamyan #syria kabel elesha #قبل_العشا #لينا_شماميان (:

hellosyria:

#syria, chained to the heart

hellosyria:

#syria, chained to the heart

(Source: saraaaa-i)

hellosyria:

Awareness & Prevention Through Art (AptART) is a not-for-profit organisation that aims to give vulnerable children an artistic experience with an opportunity to express themselves as well as an outlet to build awareness and promote prevention about the issues that affect their lives. All children regardless of their circumstances should be given an opportunity to participate in the arts.

AptART holds exhibitions both locally and internationally displaying artwork created by children participating in projects. Proceeds from the exhibitions are returned back to AptART to fund future projects. In this particular case, we’re looking at AptART’s work in Zaatari, the fifth-largest ‘city’ in Jordan, and the not-so-temporary home of 130,000 Syrian refugees.

On an unsuspecting, breeze-block building, sat along a dirt path, you can enjoy a colourful painting of two white houses shaking hands, with a banner of Arabic script saying ‘My house is your house’. It’s a sentiment that defies local Jordanian-Syrian tension but is designed to at least try and make a difference. And all created by local children, alongside award-winning Spanish graffiti artist Ruben Sanchez. This painting was part of a four-month trip to Jordan in January, when Ruben took part in the art project, designed to improve the environment and prospects of thousands of Jordanian and Syrian children, and get them working together. Here is just a glimpse at some of the resulting work.

(Source: refugeeartproject)

hellosyria:

Awareness & Prevention Through Art (AptART) is a not-for-profit organisation that aims to give vulnerable children an artistic experience with an opportunity to express themselves as well as an outlet to build awareness and promote prevention about the issues that affect their lives. All children regardless of their circumstances should be given an opportunity to participate in the arts.

AptART holds exhibitions both locally and internationally displaying artwork created by children participating in projects. Proceeds from the exhibitions are returned back to AptART to fund future projects. In this particular case, we’re looking at AptART’s work in Zaatari, the fifth-largest ‘city’ in Jordan, and the not-so-temporary home of 130,000 Syrian refugees.

On an unsuspecting, breeze-block building, sat along a dirt path, you can enjoy a colourful painting of two white houses shaking hands, with a banner of Arabic script saying ‘My house is your house’. It’s a sentiment that defies local Jordanian-Syrian tension but is designed to at least try and make a difference. And all created by local children, alongside award-winning Spanish graffiti artist Ruben Sanchez. This painting was part of a four-month trip to Jordan in January, when Ruben took part in the art project, designed to improve the environment and prospects of thousands of Jordanian and Syrian children, and get them working together. Here is just a glimpse at some of the resulting work.

(Source: refugeeartproject)